Mokymai

Paslaugos

Sprendimai

Resursai

Standartai

Kontaktai
Kuriame Lietuvos ateitį
(Projekto sutarties Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-01-069)


Bendrovė UAB Informacijos saugumo agentūra nuo 2010 metų sausio mėnesio dalyvo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros paskelbtame projekte 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemones VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“, Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“. Priemonės lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti, taip pat projektui įgyvendinti būtinoms išorinių konsultantų paslaugoms įsigyti. Projektas sėkmingai įgyvendintas.

Apie

Ilgalaikė darbo patirtis informacinių technologijų saugumo ir prevencijos srityje specialistams leidžia tinkamai įvertinti informacijos nuotėkio riziką. Siekiant konsultuoti įmones informacinių sistemų saugumo, valdymo, vertinimo, bei tinklų plėtros klausimais, buvo įkurta UAB Informacijos saugumo agentūra. Konsultacijų, bei tyrimų dėka užkirsite kelią informacijos nutekinimui. Mūsų teikiamų paslaugų kokybę lemia dar ir tai, jog esame nesusiję su jokia informacinius produktus platinančia įmone.

Neįgaliųjų integracija

Įmonei, kuri pradėjo orientuotis į paslaugų kompleksą, kurį galimą kontroliuoti nuotoliniu būdų, iškilo mažesnis poreikis realiai fizinei jėgai. Tačiau atsirado didesnis poreikis intelektualios jėgos. Tai ir atvėrė galimybę įmonei integruoti žmones su fizine negalia. Žmonės neturintys galimybių uždirbti pajamų fizine darbo jėga, privalo turėti lygias teises konkuruodami intelektinio darbo poreikyje. Štai ši priežastis ir paskatino įmonę siekti sukurti kuo geresnes sąlygas neįgaliųjų integracijai. Įmonė sieks, kad neįgalūs žmonės galėtų dirbti ir greta gauti visą jiems priklausančią reabilitacinę pagalbą. Tikslas užtikrinti dvi pagrindines naudas: būti reikalingu ir naudingu visuomenei, bei nuolatos dalyvaujant reabilitacinėje programoje gerinti savo sveikatą.


Misija

Saugumas - tai kuom mes gyvename kasdiena tam, kad Jūs turėtumėte galimybę plėtoti verslą rytoj.

Vizija

Saugūs ir apdrausti rytojaus duomenys.